Fitness

A doni te ndieni me mire, te keni me shume energji dhe ndoshta te jetoni me gjate? Mos shiko me large se sa stërvitja. Lista e te mirave qe ju sjellin ushtrimet fizike eshte e pafundme. Ju mbetet vetem te filloni!

Palester 1 seance

Prenotim 1 mujor

3 Here ne jave paradite

6 Here ne jave

12 seanca (brenda 3 muajve)

Prenotim 3 mujor

3 Here ne jave paradite

6 Here ne jave

12 seanca (brenda 3 muajve)

Prenotim 6 mujor

6 Here ne jave

Prenotim 1 vjecar

6 Here ne jave

Power Plate

Power Plate është një makineri që arrin rezultate te shpejta në pak kohë duke përdorur vibrimet për të stimuluar kontraktimet dhe relaksimet e muskujve.

Power plate 1 seanceRezervo

Power plate 14 seancaRezervo